Phần mềm độc hại Cerberus có thể khiến ví Bitcoin của bạn gặp nguy hiểm

Phần mềm độc hại Cerberus có thể khiến ví Bitcoin của bạn gặp nguy hiểm

Phần mềm độc hại Android Cerberus có thể khiến ví Bitcoin của bạn gặp nguy hiểm bằng cách đánh cắp mật khẩu được cung cấp bởi ứng dụng Google Authenticator. Xác thực hai lớp (2FA) là phương thức được khá nhiều người sử dụng để bảo vệ các tài khoản quan trọng, đơn cử...

Pin It on Pinterest