FCoin tuyên bố hứa sẽ trả lại tiền cho người dùng và sẽ tiếp tục hoạt động

FCoin tuyên bố hứa sẽ trả lại tiền cho người dùng và sẽ tiếp tục hoạt động

Sàn giao dịch tiền ảo FCoin vừa đưa ra thông báo chính thức rằng họ sẽ hoạt động trở lại và hữa sẽ trả lại tiền cho người dùng. Team còn lại của sàn giao dịch sẽ tiếp tục vận hành website FCoin và FMex, bàn giao chúng cho một “ủy ban lâm thời” do đại diện cộng đồng...

Pin It on Pinterest