Visa đang hợp tác với Coinbase để phát hành thẻ ghi nợ Bitcoin, Ethereum và XRP

Visa đang hợp tác với Coinbase để phát hành thẻ ghi nợ Bitcoin, Ethereum và XRP

Vakaxa mời bạn đọc theo dõi bài viết “Visa đang hợp tác với Coinbase để phát hành thẻ ghi nợ Bitcoin, Ethereum và XRP” Người dùng tiền điện tử từ lâu đã khao khát một cách để giảm bớt việc sử dụng tiền điện tử. Lời cầu nguyện đó đã được trả lời dưới hình...

Pin It on Pinterest