Có phải Satoshi đã lên kế hoạch Halving Bitcoin trùng với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?

Có phải Satoshi đã lên kế hoạch Halving Bitcoin trùng với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?

Bitcoin Halving diễn ra 4 năm một lần – trùng hợp ngẫu nhiên với chu kỳ bầu cử của Hoa Kỳ. Liệu sự đây có phải là kế hoạch đã được lên sẵn bởi Satoshi Nakamoto không? Đã xuất hiện nhiều dự đoán về lý do Satoshi Nakamoto chọn sự kiện halving diễn ra sau 4 năm....

Pin It on Pinterest