Fork là gì ? Điểm khác nhau giữa hard fork và soft fork

Fork là gì ? Điểm khác nhau giữa hard fork và soft fork

Để cải thiện hiệu suất của bất cứ phần mềm nào cũng cần có những bản cập nhật thường xuyên nhằm sửa chữa các vấn đề. Trong mạng lưới của blockchain, các bản cập nhật như vậy được gọi là các “fork”. Có 2 dạng fork  đó là soft fork và hard fork. Cả 2 dạng này về cơ bản...

Pin It on Pinterest