Tiền ảo Bitcoin là gì? Lịch sử ra đời của đồng tiền ảo BTC lớn nhất hiện nay

Tiền ảo Bitcoin là gì? Lịch sử ra đời của đồng tiền ảo BTC lớn nhất hiện nay

Chúng ta cùng đi tìm hiểu tiền ảo (điện tử) Bitcoin là gì, lịch sử ra đời, cấu trúc, những điểm khác biệt với tiền tệ, các hình thức đầu tư và lộ trình halving của BTC qua bài viết đưới đây.  Vậy tiền ảo Bitcoin là gì? Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT, BitcoinSign.svg) là...

Pin It on Pinterest