DApps là gì? Cách xây dựng và phát triển ứng dụng phi tập trung

DApps là gì? Cách xây dựng và phát triển ứng dụng phi tập trung

Một loại ứng dụng mới đang được thảo luận trên toàn thế giới. Những loại ứng dụng này không thuộc sở hữu của bất kỳ ai, không thể ngừng hoạt động và không thể có thời gian chết, ứng dụng mới này được đặt tên là  DApps (Ứng dụng phi tập trung). Cùng Vakaxa.net tìm hiểu...

Pin It on Pinterest