Đợt điều chỉnh độ khó đào Bitcoin lớn nhất sẽ diễn ra vào ngày 25/3/2020

Đợt điều chỉnh độ khó đào Bitcoin lớn nhất sẽ diễn ra vào ngày 25/3/2020

Đợt điều chỉnh độ khó đào Bitcoin lớn nhất đã được lên kế hoạch vào 25/03/2020. Điều chỉnh này sẽ bù đắp vào phần lợi nhuận giảm dần của miner. Điều chỉnh 10% độ khó Theo Btc.com, điều chỉnh độ khó lần này sẽ diễn ra vào ngày 25/3 với mức điều chỉnh là hơn 10%. Đây là...

Pin It on Pinterest