Chúng tôi tổng hợp chia sẻ mọi người bài viết tổng hợp những hình ảnh và hình nền tiền điện tử (tiền ảo) Ethereum (ETH) full hd để mọi người lựa chọn trang trí cho máy tính, điện thoại. Chắc mọi người cũng đã biết Ethereum là:

  • Ethereum được biết đến là một nền tảng phần mềm mở dựa trên công nghệ blockchain, nó cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai những ứng dụng dựa trên hệ sinh thái phân tán. Cũng được xem là một loại tiền mã hóa như bitcoin nhưng Ethereum còn được ứng dụng vào nhiều thứ khác thông qua Smart contract dựa trên công nghệ Blockchain.
  • Ether hay ETH là đơn vị tiền tệ đã được mã hóa (Cryptocurrentcy) được sử dụng trong các giao dịch mua bán trên hệ thống mạng lưới Ethereum. Ether hiện được liệt kê với mã là ETH trên các sàn giao dịch.

Xem thêm: Tuyển tập 20 hình nền tiền điện tử Bitcoin full hd

Dưới đây là hình ảnh và hình nền tiền điện tử (tiền ảo) Ethereum (ETH) full hd:

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 1

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 2

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 3

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 4

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 5

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 6

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 7

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 8

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 9

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 10

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 11

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 12

hình ảnh tiền ảo Ethereum (ETH) full hd số 11

Tổng hợp

Pin It on Pinterest

Share This