Bạn đang tự hỏi Suppy chain là gì? lợi ích của chuỗi cung ứng mang lại những thay đổi như thế nào. Cùng Vakaxa.net tìm hiểu chi tiết về quản lý chuỗi cung ứng , một chuỗi cung ứng hiệu quả là việc tạo ra một mạng lưới phát triển năng động, những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng.

Suppy chain là gì?

Suppy chain (chuỗi cung ứng) là một mạng lưới giữa một công ty với các nhà cung cấp của nó để sản xuất và phân phối một sản phẩm cụ thể cho người mua cuối cùng. Mạng này bao gồm các hoạt động, con người, thực thể, thông tin và tài nguyên khác nhau. Chuỗi cung ứng cũng thể hiện các bước cần thiết để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ từ trạng thái ban đầu đến khách hàng. 

Chuỗi cung ứng được phát triển bởi các công ty để họ có thể giảm chi phí và duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh. Quản lý chuỗi cung ứng là một quá trình quan trọng bởi vì chuỗi cung ứng được tối ưu hóa dẫn đến chi phí thấp hơn và chu kỳ sản xuất nhanh hơn.

Hợp tác trong quản lý chuỗi cung ứng

Khi muốn tận dụng tối đa chuỗi cung ứng của mình, cần đảm bảo rằng có sự hợp tác hiệu quả cho phép tất cả các bên chia sẻ thông tin liên quan trong thời gian thực, có ba cấp độ hợp tác chuỗi cung ứng.

1.Tích hợp giao dịch

Tích hợp giao dịch các hoạt động kinh doanh và giao dịch nói chung, đối với các chức năng này, có thể sử dụng Internet, trao đổi dữ liệu điện tử hoặc các công cụ phần mềm độc quyền. Trong cấp độ này, các thành viên trong nhóm cung cấp trao đổi dữ liệu sau:

          + Đơn đặt hàng làm việc 

          + Chi tiết POS

          + Ghi chú tín dụng và ghi nợ, hóa đơn

          + Thanh toán đến và đi

2.Chia sẻ thông tin quản lý chuỗi cung ứng

Ở cấp độ này, bạn sẽ chia sẻ thông tin quản lý chuỗi cung ứng với các thành viên chuỗi cung ứng của mình bằng Internet, EDI hoặc các công cụ riêng. Các loại thông tin được chia sẻ bao gồm:

          + Kế hoạch sản xuất và vận chuyển

          + Dự báo sản xuất, đơn đặt hàng

          + Thông tin chi tiết sản phẩm

          + Hàng tồn kho

          + Giá cả và chương trình khuyến mãi

          + Sản phẩm có sẵn

          + Điều khoản hợp đồng

3.Hợp tác chiến lược

Cuối cùng, là hợp tác chiến lược, các đối tác trong chuỗi cung ứng của bạn sẽ hợp tác trong việc lập kế hoạch và thiết kế lại các quy trình, và bạn thường sẽ chia sẻ một số rủi ro và phần thưởng. Sau đó sẽ đưa ra quyết định chung về:

           + Cải thiện độ chính xác dự báo

           + Cải thiện mối quan hệ chuỗi cung ứng

           + Tăng lợi nhuận

           + Giải quyết các sự kiện quan trọng trong chuỗi cung ứng

           + Cải thiện doanh số

           + Quản lý mua sắm và thực hiện

           + Kế hoạch giá

Lợi ích của hệ thống Supply chain management (quản lý chuỗi cung ứng)

Quản lý chuỗi cung ứng có thể mang lại những thay đổi to lớn trong phạm vi và tiến độ kinh doanh. Những lợi ích hàng đầu tuyệt vời nhất của phần mềm quản lý chuỗi cung ứng( SCM) sẽ tăng gấp đôi doanh nghiệp của bạn. Do sự phức tạp của quản lý chuỗi cung ứng, bằng cách sử dụng nó đúng cách có thể mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh cũng như trong quá trình tiết kiệm chi phí. Do đó, hầu hết các tổ chức đang chuyển sang áp dụng những cải tiến mới theo xu hướng tiếp thị. Việc triển khai và mua quản lý chuỗi cung ứng có thể mang lại một số lợi ích chính mà quản lý chuỗi cung ứng truyền tải.

Có thể bạn nên biết: Lợi ích của chuỗi cung ứng với công nghệ blockchain

Giảm hiệu ứng chi phí

Có một số cách theo đó, phần mềm quản lý chuỗi cung ứng có thể giảm chi phí hoạt động hiện tại của tổ chức của bạn. Ví dụ như sau:

Cải thiện hệ thống quản lý hàng tồn kho

Tạo điều kiện thực hiện thành công hệ thống hàng tồn kho

Loại bỏ tài nguyên thiệt hại bằng cách điều chỉnh không gian lưu trữ hiệu quả của hàng hóa thành phẩm.

Làm cho hệ thống của bạn phản ứng nhanh hơn, bạn có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình bằng cách kiểm tra các yêu cầu của khách hàng.

Mạnh mẽ hơn mối quan hệ của bạn với các nhà cung cấp và nhà phân phối

Tăng sản Lượng

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) được thiết kế theo cách cải thiện giao tiếp, hợp tác và phối hợp với các nhà cung cấp, công ty vận tải và vận chuyển, nhà cung cấp và nâng cao luồng thông tin hai chiều. Chiến lược phân phối tập trung và hợp lý của phần mềm quản lý chuỗi cung ứng làm cho nó đáng tin cậy hơn cho người dùng cuối, cho kết quả đầu ra chính xác hơn.

Tăng mức lợi nhuận kinh doanh 

Tính năng tuyệt vời nhất của phần mềm SCM trong số 10 lợi ích hàng đầu của quản lý chuỗi cung ứng làm tăng mức lợi nhuận kinh doanh. Hành vi chào đón đối với các công nghệ cải tiến mới phát triển những cách thành công mới cho tổ chức của bạn.

Khả năng hiển thị cao hơn và tính năng cộng tác được cải thiện cuối cùng là do nguyên nhân nâng cao sản lượng của tổ chức của bạn, cuối cùng sẽ nâng cao biểu đồ kinh tế của công ty.

Tăng cường mức độ hợp tác

Tính năng đáng kinh ngạc nhất của phần mềm quản lý chuỗi cung ứng là mức độ hợp tác cao hơn trong nhiệm vụ tổ chức. Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng cho phép bạn truy cập để theo dõi những gì nhà cung cấp và nhà phân phối của bạn đang làm tất cả các thời gian và ngược lại.

Quản lý chuỗi cung ứng đã liên kết tất cả các hệ thống phần mềm kinh doanh tại một địa điểm từ xa tự động cải thiện sự hợp tác trong tất cả các đối tác. Phần mềm SCM mang đến cơ hội chia sẻ thông tin. Nền tảng chia sẻ thông tin giúp các bên liên quan được thông báo, vì vậy toàn bộ quá trình SCM chạy trơn tru. Những sự hợp tác này đẩy nhanh các nhiệm vụ khác như báo cáo, dự báo, trạng thái đơn hàng, báo giá và các kế hoạch vận chuyển khác trong thời gian thực.

Giảm thời gian trễ trong quy trình

Lợi ích hàng đầu của phần mềm quản lý chuỗi cung ứng là giảm thiểu độ trễ trong các tác vụ. Sự chậm trễ trong SCM thường dẫn đến mối quan hệ kém với các bên liên quan và mất doanh nghiệp. tất cả các vấn đề phổ biến như giao hàng trễ từ các nhà cung cấp, nắm giữ dây chuyền sản xuất và lỗi hậu cần trong các kênh phân phối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tất cả các hoạt động của phần mềm SCM có thể được phối hợp và thực hiện hoàn hảo từ đầu đến cuối, để đảm bảo mức độ phân phối đúng hạn cao hơn nhiều trên bảng.

Xây dựng một mạng lưới chuỗi cung ứng hiệu quả

Giai đoạn 1Quản lý cung ứng – Giai đoạn cơ bản nhất, được xây dựng xung quanh một hệ thống MRP nội bộ được điều khiển theo thời gian, bao gồm các nhà cung cấp đầu tiên. Hầu hết các tương tác nhà cung cấp theo kế hoạch là thông qua tài liệu và ít khi liên quan đến báo cáo trạng thái. Truyền thông cũng như giao dịch và bao gồm báo giá, đơn đặt hàng và phát hành.

Giai đoạn 2Quản lý chuỗi cung ứng – Giai đoạn này được đặc trưng bởi một phạm vi gia tăng và bao gồm các nhà cung cấp thứ hai và hơn thế nữa. Cũng có sự quan tâm tăng lên trong báo cáo trạng thái, một số chia sẻ dữ liệu giữa những người tham gia và nhìn chung mối quan hệ tương tác phức tạp hơn. Truyền thông và giao dịch với việc bổ sung luồng dữ liệu.

Giai đoạn 3Tích hợp chuỗi cung ứng – Bao gồm các chương trình có lợi cho tất cả các thành viên của chuỗi, nâng cao nguồn cung cho sự tham gia hợp tác giữa các thành viên, bao gồm lập kế hoạch chiến lược và chia sẻ rủi ro. Truyền thông ở cấp độ này vượt xa các giao dịch, dữ liệu và bao gồm thông tin của tất cả các loại.

Giai đoạn 4: Hợp tác mạng lưới cung cầu – Tương tác hợp tác và hành vi chủ động dựa trên thông tin quan trọng tự do và đồng thời trên toàn mạng lưới cung cấp. Bất kỳ chuỗi cung ứng nào cũng sẽ thực hiện ở cấp độ của những người tham gia kém phát triển nhất. Các công ty này, không có khả năng hoặc có thể sẵn sàng phát triển các chiến lược chuỗi cung ứng tương thích với kênh, là những điểm nghẽn và bù đắp cho họ có chi phí đáng kể cho kênh về việc lạm dụng tài nguyên.

Công cụ quản lý chuỗi cung ứng thiết yếu

Công cụ tình trạng vận chuyển

Một công cụ quản lý chuỗi cung ứng ngày càng phổ biến, cảnh báo thời gian thực cung cấp thông tin kịp thời về tất cả các hoạt động vận chuyển . Thông thường, các công ty lớn có chuỗi cung ứng khối lượng lớn với nhiều loại hàng hóa khác nhau được vận chuyển đến khách hàng trên toàn quốc hoặc trên toàn thế giới.

Mặc dù các yếu tố này cho phép tăng trưởng, nhưng chúng cũng khiến chuỗi cung ứng của bạn dễ bị lỗi hơn. Cập nhật theo thời gian thực giúp bạn biết, vì vậy bạn và các bên liên quan khác có thể hành động trước khi các vấn đề nhỏ trở nên lớn hơn nhiều. Ngoài ra, những cảnh báo này có thể được gửi đến thiết bị di động của bạn để thông báo cho bạn về trạng thái của chuỗi cung ứng của bạn bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.

Công cụ xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng rất quan trọng đối với bất kỳ chuỗi cung ứng nào và do đó, phần mềm SCM cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện công việc này dễ dàng và hiệu quả hơn. Các công cụ này hỗ trợ tất cả các chức năng trong quá trình xử lý đơn hàng như xử lý đơn đặt hàng, quản lý đơn hàng, thực hiện đơn hàng, thanh toán và đặt hàng thành tiền mặt.

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng cho phép người dùng dễ dàng quản lý và xử lý đơn hàng

Các công cụ tối ưu hóa chuỗi cung ứng này có thể tự động hóa hầu hết các hoạt động liên quan đến xử lý đơn hàng bằng EDI và công nghệ tương tự để trực tiếp thu thập dữ liệu đơn hàng. Điều này giúp giảm thời gian xử lý đơn hàng theo cách truyền thống bằng cách loại bỏ nhu cầu tự tạo và gửi PO và hóa đơn. Nó cũng làm giảm cơ hội cho lỗi của con người vì không cần phải tự gỡ bỏ thông tin đặt hàng và nhập lại vào hệ thống khác.

Công cụ kiểm kê 

Sản xuất tinh gọn là một khái niệm có từ những năm 1940, được tạo ra bởi Toyota và lấy cảm hứng từ sản xuất đúng lúc của Henry Ford . Ý tưởng là các công ty chỉ tạo ra những gì cần thiết vào lúc này, được xác định bởi nhu cầu khách hàng hiện tại và dự kiến. Trước khi sản xuất tinh gọn, các nhà sản xuất sẽ tạo ra và thặng dư hàng hóa lớn. Điều này dẫn đến sự thiếu hiệu quả lớn , lãng phí thời gian và công sức.

Mục tiêu tổng thể của thực tiễn này là tối ưu hóa kế hoạch sản xuất của bạn bằng cách cắt giảm không gian lưu kho, chi phí lưu kho và các thủ tục khác nhau để lưu trữ hàng tồn kho dư thừa. Các công cụ kiểm kê tinh gọn có thể cung cấp khá nhiều lợi tức đầu tư cho một doanh nghiệp, làm giảm nhu cầu về không gian kho và hợp lý hóa lực lượng lao động của họ.

Mặc dù các nguyên tắc sản xuất tinh gọn có thể được thực hiện mà không cần các công cụ SCM, loại phần mềm quản lý chuỗi cung ứng này đưa hiệu quả lên một tầm cao mới. Bằng cách sử dụng các dự báo nhu cầu, lập kế hoạch vật liệu, lập lịch và các công cụ mô phỏng chuỗi cung ứng, bạn có thể hiểu rõ hơn về tương lai của chuỗi cung ứng. Những công cụ này làm cho việc lập kế hoạch sản xuất phù hợp với các nguyên tắc sản xuất tinh gọn dễ dàng hơn nhiều.

Quản lý kho

Tùy thuộc vào giải pháp bạn chọn, các công cụ chuỗi cung ứng cũng có thể giúp quản lý các hoạt động hàng ngày trong kho của bạn. Các giải pháp SCM cung cấp một loạt các khả năng quản lý kho rộng hoặc cụ thể như công ty của bạn yêu cầu. Một số giải pháp SCM cung cấp các công cụ lập kế hoạch chuỗi cung ứng tiên tiến, cho phép người dùng xử lý các hậu cần phức tạp liên quan đến nhận, theo dõi sản phẩm, đếm chu kỳ, lập kế hoạch tuyến đường và hơn thế nữa.

Hơn nữa, các công cụ quản lý kho giúp quản lý quá trình kting và bó cũng như nhiều vị trí kho. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần đóng gói nhiều sản phẩm được giữ tại các kho khác nhau.

Xử lý hàng hóa chuyên dụng

Ngoài các tính năng vận chuyển khác nhau, các công cụ phân tích chuỗi cung ứng cũng có thể kết hợp các loại chức năng xử lý hàng hóa cụ thể khác nhau trong ngành. Ví dụ, sự phát triển của hậu cần chuỗi lạnh và các quy định mới liên quan đến hàng hóa dễ hỏng đã thay đổi các tiêu chuẩn tuân thủ. Để xử lý vấn đề này, một số nền tảng SCM đã tích hợp công nghệ có thể xác minh rằng những hàng hóa đó được giữ ở nhiệt độ thích hợp cho đến dặm giao hàng cuối cùng. Công cụ này cũng được cung cấp bởi các nhà cung cấp như một sản phẩm độc lập nhưng có thể được tích hợp gọn gàng với giải pháp SCM lớn hơn.

Nếu bạn vận chuyển hàng hóa trong ngành này, bắt buộc bạn phải thực hiện công cụ này. Duy trì chất lượng sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ giúp bạn giảm chi phí liên quan đến hàng hóa bị hư hỏng. Điều này bao gồm chi phí thu hồi, xử lý vật phẩm, phản ứng pháp lý, v.v. Ví dụ, hãy nghĩ về sự bùng phát E. coli của Chipotle năm 2015. Giá cổ phiếu vẫn giảm trong suốt cuối năm 2018, với những đánh giá của khách hàng tồi tệ hơn so với đợt bùng phát ban đầu . Hơn nữa, một con số khổng lồ 37 phần trăm khách hàng báo cáo việc ăn tại Chipotle ít thường xuyên hơn do các vấn đề xung quanh an toàn thực phẩm.

Công cụ trả giá và chi tiêu

Tìm nguồn cung ứng và mua sắm là một phần chính của hoạt động chuỗi cung ứng cho nhiều doanh nghiệp. Do đó, các công cụ hỗ trợ các hoạt động này cũng nên được ưu tiên hàng đầu. Các công cụ tinh vi để quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp bạn tìm hiểu và xem xét chi tiết về những gì bạn đang chi tiêu cho từng mặt hàng mà bạn nhận và gửi trong quá trình sản xuất. Công cụ trả giá và chi tiêu cũng tự động hóa phần lớn quá trình mua sắm, giảm sai sót và tài nguyên chi tiêu. Chẳng hạn, các hệ thống hàng đầu có thể tự động hóa toàn bộ quy trình mua sắm phải trả tiền.

Theo dõi các cuộc đàm phán và trả lời của bạn bằng cách sử dụng các công cụ lớn và chi tiêu.

Những công cụ này cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc đánh giá giá thầu từ các nhà cung cấp khác nhau bằng cách giúp bạn phát hiện ra các cơ hội cải tiến. Nhiều hệ thống ngày nay kết hợp phân tích chi tiêu tự động để giúp người dùng hiểu rõ hơn về quy trình mua sắm tổng thể của họ và đưa ra các cách để cải thiện chúng. Đối với các nhóm mua sắm có nhiều thành viên, hệ thống SCM cho phép nhân viên mua sắm đặt giới hạn cho nhân viên bằng cách tạo quy trình phê duyệt và giới hạn chi tiêu.

Quản lý nhà cung cấp

Buộc mạnh mẽ với các công cụ trả giá và chi tiêu, quản lý nhà cung cấp là điều bắt buộc khi nói đến mua sắm. Cùng với các tính năng trợ giúp cho các vấn đề chi phí, các công cụ quản lý chuỗi cung ứng cũng có thể giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách họ liên quan đến các nhà cung cấp của họ. Các công cụ quản lý nhà cung cấp cho thấy lịch sử của quan hệ đối tác kinh doanh và ảnh hưởng của nó đến chuỗi cung ứng. Sử dụng phân tích hiệu suất của nhà cung cấp, người dùng có thể thấy bất kỳ nhà cung cấp cụ thể nào đã đóng góp cho mô hình kinh doanh.

Với khả năng liên tục đánh giá các đóng góp của đối tác, những người ra quyết định có thể hành động tự tin hơn để thay đổi hoặc quản lý các mối quan hệ nhà cung cấp. Hơn nữa, các công cụ quản lý nhà cung cấp thường cung cấp một không gian làm việc để thực hiện đấu thầu, đấu giá và đàm phán để mua sắm tập trung hơn.

Dự báo nhu cầu

Sử dụng phân tích, phần mềm SCM ngày nay có khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu chuỗi cung ứng trong một phần nhỏ thời gian cần thiết cho một nhóm các nhà phân tích. Phân tích không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về thực tiễn trong quá khứ, mà còn có thể tạo ra các dự báo để dự đoán nhu cầu trong tương lai.

Dựa trên các xu hướng trong quá khứ, sử dụng các công cụ dự báo chuỗi cung ứng giúp bạn dự đoán nhu cầu của khách hàng. Điều này cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến kế hoạch sản xuất, quản lý lao động và mối quan hệ nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu này. Không có dự báo, bạn có nguy cơ thiếu hụt cổ phiếu trong thời gian nhu cầu lớn. Mặt khác, khi nhu cầu thấp bất ngờ, bạn có nguy cơ phải chịu chi phí vận chuyển cao mà bạn có thể tránh được.

Những dự báo này thường được truyền đạt thông qua báo cáo bảng điều khiển. Để biết thêm về bảng điều khiển và báo cáo, xem phần tiếp theo.

Báo cáo và phân tích chuỗi cung ứng

Ngoài việc phân tích nhu cầu của người tiêu dùng và hiệu suất của nhà cung cấp, các giải pháp SCM thực hiện phân tích dữ liệu của bạn từ toàn bộ chuỗi cung ứng. Các công cụ phân tích chuỗi cung ứng cho phép người dùng nhìn thấy đầy đủ không chỉ vào vị trí thực tế của hàng tồn kho mà còn cả sức khỏe và hiệu suất của công ty. Analytics có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về toàn bộ công ty hoặc vào từng lĩnh vực riêng lẻ. Dự báo nhu cầu cung cấp khả năng hiển thị mức độ phổ biến của một số mặt hàng nhất định, trong khi phân tích kho có thể cho bạn biết cách hiệu quả nhất để lưu trữ và di chuyển sản phẩm đó. Phần mềm SCM cũng cho phép người dùng phân tích xử lý đơn hàng có thể phát hiện ra nguồn gốc của sự chậm trễ và lỗi. Ngoài ra, người dùng có thể phân tích quá trình vận chuyển và hậu cần.

Điều này giúp những người ra quyết định hiểu được các nhà mạng đang hoạt động tốt như thế nào cùng với các kiểu trì hoãn và lỗi. Tất cả khả năng hiển thị này cung cấp cho người dùng phương tiện để cải thiện quy trình của họ trong khi bỏ các phương thức ít hữu ích hơn.

Phân tích phải được chuyển tải dưới dạng báo cáo. Các giải pháp khác nhau có thể cung cấp các phương pháp báo cáo khác nhau, bao gồm bảng, biểu đồ, bảng điều khiển và hơn thế nữa. Bảng điều khiển là một trong những phương pháp phổ biến nhất, vì chúng cung cấp thông tin nhanh chóng ngay khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm bảng điều khiển chuỗi cung ứng có thể được cấu hình để hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI) phù hợp nhất được xác định bởi người dùng.

== Tổng hợp những hình nền tiền điện tử Ethereum (ETH) full hd

Cổng thông tin hợp tác

Ngoài việc cung cấp một trung tâm mua sắm, các công cụ giám sát chuỗi cung ứng hiện đại cũng cho phép các công ty và nhà cung cấp của họ cộng tác theo những cách khác thông qua một cổng thông tin được chỉ định. Cổng chuỗi cung ứng có thể loại bỏ một số thách thức hợp tác bao gồm các vấn đề truyền thông, tắc nghẽn trong việc trưng dụng và đặt hàng và các vấn đề khác.

Nhắn tin sẵn có cho phép người dùng liên hệ với các nhà cung cấp để thảo luận về các đơn đặt hàng và các mối quan tâm khác về chuỗi cung ứng.

Sử dụng cổng, tất cả các bên có thể có quyền truy cập vào tiến độ sản xuất, dự báo đơn hàng, thông số kỹ thuật sản phẩm, đơn đặt hàng, lịch sử giao hàng, lịch trình và nhiều hơn nữa. Cộng tác trực tiếp trên một số tài liệu nhất định giúp loại bỏ nhu cầu gửi email liên tục qua lại để có được thông tin chính xác và các lỗi thường liên quan đến hình thức giao tiếp này. Cổng thông tin hợp tác hỗ trợ khả năng hiển thị chuỗi cung ứng đầy đủ, cho phép cả công ty và nhà cung cấp của họ luôn cập nhật.

Tính năng bảo mật

Có một yếu tố khác của phần mềm SCM tập trung vào bảo mật. Ăn cắp dữ liệu có thể khiến bạn mất vị trí trên thị trường cũng như làm hỏng mối quan hệ của bạn với các nhà cung cấp. Chẳng hạn, nếu dự báo nhu cầu của bạn bị đánh cắp, thì đối thủ của bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về lợi ích và sở thích của khách hàng. Điều này sẽ cho phép các công ty khác hiệu quả hơn để bán cho thị trường của bạn, làm giảm lợi nhuận của bạn. Nếu dữ liệu tài chính bị đánh cắp, bạn có thể mất niềm tin của các bên bị ảnh hưởng như người tiêu dùng hoặc đối tác kinh doanh.

Để ngăn chặn những thất bại an ninh này, việc thực hiện các công cụ phòng thủ là điều bắt buộc. Hầu hết các nhà cung cấp ngày nay cung cấp đảm bảo an ninh để cho khách hàng của họ biết những nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ thông tin của họ. Những điều này có thể bao gồm tránh các nhà cung cấp bên thứ ba có tiêu chuẩn bảo mật thấp, cấm tạo cửa sau, quản lý bản vá tích cực và quy trình phản hồi trong trường hợp vi phạm.

Ngoài ra còn có các biện pháp bảo mật mà công ty của bạn có thể thực hiện để bảo vệ dữ liệu của bạn hơn nữa. Ví dụ: báo cáo bảng điều khiển có thể bị hạn chế dựa trên người dùng để đảm bảo chỉ những nhân viên được phê duyệt mới có quyền truy cập vào dữ liệu nhất định của công ty. Nhiều giải pháp cũng cho phép người quản trị hệ thống đặt quyền truy cập tệp. Hơn nữa, bạn có thể tích hợp các thiết bị sinh trắc học để cung cấp thêm trách nhiệm.

Công cụ Giao thông vận tải

Để đạt được một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, bạn cần có một số loại quản lý vận tải. Các công cụ vận chuyển và hậu cần giúp người dùng quản lý việc di chuyển hàng tồn kho và vật liệu từ địa điểm này sang địa điểm khác. Với giải pháp SCM được trang bị quản lý vận chuyển, người dùng có thể lập kế hoạch cho nhiều chuyến đi, hợp nhất các lô hàng để tối đa hóa không gian và lên kế hoạch vận chuyển ít hơn tải (LTL).

Ngoài việc lập kế hoạch vận chuyển, các công cụ này giúp người dùng giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh. Thông qua theo dõi hàng tồn kho, các cá nhân có thể thấy khi hàng tồn kho chậm lại và can thiệp để tìm ra nguyên nhân. Ngoài ra còn có các công cụ hợp tác trong các mô-đun vận chuyển cho phép tất cả người chơi trong chuỗi cung ứng quản lý quy trình vận chuyển.

Công cụ kiểm tra và tuân thủ

Người tiêu dùng, bây giờ hơn bao giờ hết, muốn sản phẩm của họ được sản xuất tốt, an toàn và đạo đức. Rất may, phần mềm SCM ngày nay cung cấp cho người dùng phương tiện để tuân thủ cả các quy định về môi trường và đạo đức một cách dễ dàng. Chẳng hạn, một số giải pháp cho phép người dùng kiểm tra chặt chẽ các nhà cung cấp để đảm bảo khoáng sản thu được không có xung đột.

Các công cụ kiểm toán giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng minh bạch hơn trong quá trình điều tra của bên thứ ba. Những công cụ này có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu liên quan đến các chính sách và quy định có liên quan.

Kết luận

Không thể phủ nhận lợi ích của phần mềm quản lý chuỗi cung ứng đem lại cho các doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên giúp các bạn có thêm kiến thức về Suppy chain cách xây dựng cũng như quản lý chuỗi cung ứng. Nếu bạn đang có ý định xây dựng một phần mềm Supply chain management có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ giải pháp Blockchain trong phát triển Supply Chain

Pin It on Pinterest

Share This