Công nghệ Blockchain đang bứt phá mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với đó có nhiều loại blockchain khác nhau xuất hiện, trong đó có Private blockchain, cùng vakaxa.net tìm hiểu Private Blockchain là gì? Lợi ích của Private Blockchain đem lại qua bài viết sau đây.

Private Blockchain là gì?

Blockchains Private( Blockchain riêng) : sử dụng mạng ngang hàng P2P (peer-to-peer) trong đó mỗi người tham gia duy trì một bản sao của một sổ kế toán chia sẻ rằng cửa hàng chữ ký số giao dịch. Sổ cái này chỉ có thể được thêm vào, nhưng không được chỉnh sửa. Những người tham gia trong một blockchain giữ cho sổ cái này đồng bộ thông qua một giao thức đồng thuận . Điều này tạo ra một sự đảm bảo về tính bất biến của sổ cái không thể bị hỏng ngay cả khi có một số người tham gia độc hại trên blockchain.

Các doanh nghiệp có thể thiết lập các blockchains private để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật dữ liệu của họ. Việc tham gia vào một blockchain riêng đòi hỏi một lời mời, chính nó cũng được xác nhận bởi người bắt đầu mạng hoặc một bộ quy tắc có thể được đưa vào. Một mạng như vậy được gọi là mng riêng tư và đặt ra giới hạn đối với người được phép tham gia. 

Các blockchains private cũng có thể hạn chế hoạt động của người tham gia sao cho các giao dịch nhất định chỉ có thể được thực hiện bởi một số người tham gia chứ không phải người khác, mặc dù thực tế là họ đang ở trên mạng. Điều này tạo ra một lớp riêng tư thêm vào.

Các quy tắc tham gia có thể được thiết lập bởi những người tham gia hiện tại, cơ quan quản lý hoặc một tập đoàn. Tất cả những người tham gia trong một mạng đóng vai trò trong việc duy trì blockchain theo cách phi tập trung.

Blockchain riêng tư

xem thêm : Điểm khác biệt giữa Private Blockchain và Public Blockchain

Lợi ích của Private Blockchain( blockchain riêng tư)

Có nhiều loại blockchain riêng khác nhau xuất hiện. Nhưng điều quan trọng là các hạn chế tồn tại và các Blockchain cho biết không thể truy cập được cho tất cả mọi người. Bằng cách áp đặt các hạn chế, các chuỗi khối riêng có một số lợi ích so với các chuỗi khối công khai:

Lòng tin:  Bằng cách xác minh các nút hoặc chỉ cho phép các đối tác đáng tin cậy chạy một nút, có thể không cần phải xác minh các giao dịch nhiều lần. Một nút có thể xác minh và sau đó tất cả các nút khác cập nhật hồ sơ của họ.

Tốc độ:  Nếu chỉ những người dùng cụ thể mới có thể chạy các nút, thì có thể thực thi các yêu cầu nghiêm ngặt về sức mạnh xử lý và thông số kỹ thuật phần cứng. Không còn thời gian giao dịch dài. Blockchains tư nhân cũng tránh nhu cầu cao nhất trong thời gian cao cấp. Các nhà phát triển blockchain tư nhân thường có thể lập kế hoạch cho các giai đoạn có nhu cầu cao và việc tăng lưu lượng truy cập đáng ngạc nhiên là không thể xảy ra.

Bảo vệ:  Mặc dù các chuỗi khối công khai cung cấp một số bảo mật, có thể theo dõi các giao dịch đến các tài khoản với mô hình công khai. Bằng cách chạy một blockchain riêng, có thể ẩn một số dữ liệu trong mỗi giao dịch. Ví dụ: số tiền giao dịch hoặc chi tiết liên hệ bí mật của chủ tài khoản.

Giá cả: Kiểm soát các nút, blockchains riêng có thể không cần phải trả tiền cho người khai thác. Nếu doanh nghiệp sở hữu phần cứng, không cần phải tự trả tiền để xác minh giao dịch. Và trong khi các blockchains công cộng cần rất nhiều sức mạnh xử lý, các blockchains riêng có thể thoát khỏi việc xác minh ít hơn nhiều do tải ít hơn.

Độ tin cậy: Điều chỉnh mạng và chạy các nút, blockchains riêng có thể giảm thời gian chết. Chắc chắn, một blockchain công khai với hàng ngàn nút có thể không thể dừng lại, nhưng sự tăng đột biến trong giao dịch hoặc mất nút có thể làm giảm sức mạnh mạng chung. Kiểm soát chặt chẽ một blockchain riêng có thể giúp tối đa hóa thời gian hoạt động.

Lời kết

Sự phát triển nhanh chóng của các blockchain được phép, cùng với sự quan tâm từ các doanh nghiệp lớn, đang mở đường cho việc phát triển các blockchain riêng tư hơn, sẽ phục vụ đa dạng hóa việc sử dụng công nghệ blockchain vào các trường hợp sử dụng doanh nghiệp chưa được khám phá. Trong khi các blockchains công cộng có khả năng hoạt động hạn chế, các blockchains tư nhân do các doanh nghiệp điều khiển có sức mạnh cách mạng hóa nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm: Blockchain là gì? Ứng dụng công nghệ chuỗi khối Blockchain

Pin It on Pinterest

Share This