Ứng dụng ví EOS Ecosystem ngừng hoạt động, 52 triệu USD của nhà đầu tư bị đánh cắp

Ứng dụng ví EOS Ecosystem ngừng hoạt động, 52 triệu USD của nhà đầu tư bị đánh cắp

EOS Ecosystem – ứng dụng ví hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi gửi EOS, đã tuyên bố đóng cửa nền tảng, nhà sáng lập bỏ trốn cùng 52 triệu USD của nhà đầu tư. Vào thứ Hai, ngày 20/04, các nhà đầu tư cho biết không thể truy cập tài khoản của họ thông qua ứng dụng của...

Pin It on Pinterest