Trung Quốc – Quốc gia đầu tiên thử nghiệm phát lương bằng tiền điện tử

Trung Quốc – Quốc gia đầu tiên thử nghiệm phát lương bằng tiền điện tử

Các nhân viên trong hệ thống nhà nước tại 4 địa phương ở Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm nhận lương bằng tiền điện tử từ tháng 5/2020. Từ tháng 5 này, các nhân viên làm việc trong hệ thống nhà nước tại 4 địa phương ở Trung Quốc sẽ bắt đầu thử nghiệm nhận lương bằng tiền...

Pin It on Pinterest