Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu tiền điện tử để đề xuất các chính sách, cơ chế quản lý tiền điện tử, tài sản ảo.

Tổ nghiên cứu bao gồm 9 thành viên, trong đó các thành viên thuộc Vụ chính sách, Vụ pháp chế, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Ủy ban chứng khoán, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Cục giám sát quản lý về hải quan.

Tổ nghiên cứu này do ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước làm tổ trưởng.

Tại Việt Nam hiện nay tiền ảo Bitcoin vẫn chưa được công nhận là phương tiện thanh toán và tiền điện tử hay Bitcoin không được xem là một loại tiền hay tài sản.

Mặc dù các hoạt động liên quan đến tiền điện tử không được công nhận nhưng việc mua bán trao đổi hay lưu trữ tiền điện tử thì không bị cấm.

Việt Nam luôn nằm trong top những nước có lưu lượng truy cập lớn nhất vào các sàn giao dịch tiền điện tử, bên cạnh Nga, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc..

Xem thêm: Năm 2020: Đầu tư Bitcoin là một quyết định thông minh

  1. 8 quốc gia không đánh thuế lợi nhuận Bitcoin của bạn
  2. Có bao nhiêu người thực sự sở hữu ít nhất 1 Bitcoin (BTC)
  3. Một số nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thị trường Crypto bạn nên follow
  4. Binance muốn xây dựng công ty du lịch dựa trên blockchain lớn nhất thế giới
  5. Remitano thêm ví Naira Nigeria với tính năng giao dịch tức thì
  6. Pháp – Quốc gia đầu tiên thử nghiệm thành công đồng Euro kỹ thuật số dựa trên Blockchain
  7. Đảng Cộng sản Trung Quốc thêm tiền điện tử vào chương trình giảng dạy
  8. Tin tặc đang sử dụng siêu máy tính để khai thác tiền ảo – crypto

Pin It on Pinterest

Share This